Urineonderzoek

Voor een urineonderzoek hebben we een apparaat dat o.a. kwantitatief de hoeveelheid eiwit in de urine bepaald, een belangrijke graadmeter in een vroeg stadium bij nierproblemen.