Titeren door middel van de Vacci Check

Deccenia lang worden honden en katten jaarlijks gevaccineerd tegen diverse ziektes. De laatste tijd is het enten op maat erg onder onze aandacht. Dit is mogelijk doordat uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat veel entstoffen (de levende geattenueerde) langer dan één jaar bescherming bieden. Het entschema dat wij hanteren en dat op deze website te zien is, is ook gebaseerd op de laatste ontwikkelingen.

Met een nieuwe test, de VacciCheck, is het mogelijk om aan te tonen of de vorige vaccinatie nog voldoende bescherming biedt. We kunnen de hoogte van de titer van het betreffende vaccin aantonen in het bloed. Dit kan ook van belang zijn voor uw hond. Hier een paar redenen waarom deze test belangrijk kan zijn voor uw hond:

  • Honden waarvan de enthistorie onbekend is omdat ze bijv. uit een asiel komen
  • Oude of zieke honden met een "kwetsbaar" immuniteitssysteem
  • Honden die een allergisch reactie krijgen op het vaccin
  • Eigenaren die hun hond alleen willen laten enten als het daadwerkelijk nodig is.                                                            Samenvatting advies Prof. Dr Paul Overgauw:Consensus titerbepalingen binnen het vaccinatieschema • De vaccinatierichtlijnen zijn gebaseerd op het bereiken en handhaven van populatie-immuniteit. • Serologische testen worden bij correcte toepassing betrouwbaar geacht voor de praktijk. • Bij pups en kittens verdient een goede basisvaccinatie de voorkeur boven titerbepalingen: minimaal twee (kitten) tot drievoudige vaccinatie (pup) plus een boostervaccinatie op 6-12 maanden leeftijd. • Voor de individuele volwassen hond en kat kan een titerbepaling voor CPV/FPV, CDV en CAV een alternatief voor vaccineren zijn. • Bij een positieve titer dient dezelfde beschermingsduur aangehouden te worden als bij vaccineren, (mits er een volledige basisvaccinatie werd gegeven). Voor de meeste virale vaccins bij hond en kat is dat een periode van 3 jaar. Na 2 termijnen van 3 jaar is op dit moment jaarlijks hertesten het advies. • Als de laatste vaccinatie plaatsvindt op 16 weken leeftijd, kan op 1 jaar leeftijd een titerbepaling worden uitgevoerd om te bepalen of een boostervaccinatie nodig is. Daarna is het advies om jaarlijks te hertesten.
  • Dus:adviezen na een positieve titer bepaling dat uw hond 3 jaar of zoals sommige dierenartsen adviseren 6 jaar niet geent hoeven te worden zijn  niet gefundeerd.

Let wel op:

Bij honden zal het wel noodzakelijk blijven jaarlijks te vaccineren tegen de ziekte van Weil (Leptospirose) . Dit komt doordat het een geïnactiveerd vaccin is en dus maximaal één jaar een voldoende hoge titer geeft.

Titersessies:

Om efficient te kunnen werken hebben we zgn. titerdagen ingesteld. Gedurende deze dag wordt van Uw huisdier bloed afgenomen voor de bepaling. De test duurt namelijk even lang voor 1 dier als voor meerdere dieren. Op de volgende data( laatste woensdag van de maand): 30/8,27/9 en 25/10.

Kosten:

De vaccicheck test + bloedafname + consult: € 60,00

Vaccinatie ziekte van Weil (leptospirose) tijdens vaccinatiecheck: €10,00 korting (normale prijs €29,50)

Bij onvoldoende bescherming: €10,00 korting op de cocktail vaccinatie!! (normale prijs €45)

Graag contact opnemen voor een afspraak.Voor ons is het gemakkelijker om enkele honden op dezelfde dag te doen.

Dus liefst van te voren opgeven zodat we daarna kontakt opnemen voor een datum/tijd!!

Bij grotere aantallen extra korting bv. bij een dierenpension of hondencursus.