Spoedgevallen

Een spoedgeval is een situatie waarin het leven van een dier bedreigd wordt of waarin het dier ondraaglijke pijn lijdt.

Bij verdenking van een spoedgeval direct in telefonisch contact treden met de dierenarts!

073 - 5514015