image by WebDog

Spoedgevallen

Een spoedgeval is een situatie waarin het leven van een dier bedreigd wordt of waarin het dier ondraaglijke pijn lijdt.

Voor spoedgevallen en dringende vragen belt u

073 - 551 40 15

voor informatie over de dienstdoende dierenarts