Progesteron test mogelijk in onze praktijk!

Progesteron is een hormoon dat in het lichaam van de teef voorkomt. De hoeveelheid progesteron stijgt heel snel als de eisprong op gang komt.
Het doel van een progesteron test is om te bepalen wat het beste dektijdstip is voor de teef, met andere woorden als de eisprong plaatsvindt. Zo is de kans het grootst dat de dekking succesvol is!

Een goede timing is o.a. van belang als de teef die gedekt moet worden weinig laat merken van de loopsheid. Soms is de exacte datum van bevallen belangrijk, bijv. bij hondenrassen waar nog al eens een keizersnede moet gebeuren.
En als u een eind moet reizen om de teef te laten dekken is het prettig om te weten wat de meest geschikte dag is.
Ook bij honden waarbij een vorige dekking geen resultaat had is het raadzaam om deze test te laten doen.
Als een teef niet natuurlijk gedekt wil of kan worden en kunstmatige inseminatie aan de orde is, is deze test zeer aan te bevelen.

Deze test kunt u bij ons op de praktijk laten doen zodat binnen anderhalf uur de exacte progesteron waarde in het bloed bekend is! De waarde wordt gemeten met een progesterontester, deze geeft een getal van de hoeveelheid progesteron in het bloed.
Zie ook de patiënt van de maand januari!