Darmstasis bij het konijn

Symptomen:
Algemeen onbehagen, niet willen eten, stoppen met keutelen
Behandeling:
Medicinaal, eventueel infuus
Eerste advies:
Absoluut spoedgeval, direct dierenarts raadplegen