Barensnood

Symptomen:
Na de ontsluitingsfase wil de bevalling niet op gang komen, bevalling lijkt
te stokken ondanks persen van de teef, tussenpuptijd wordt te lang
Behandeling:
Meestal is een keizersnede noodzakelijk, soms kan medicamenteus
behandeld worden
Eerste advies:
Overleg met een dierenarts, teef rust gunnen en laten liggen